Banner
English to Malayalam dictionary. Modern Online English to Malayalam dictionary with over 11500 words.Online English to Malayalam Dictionary.

There are 11441 entries in this dictionary. Add a new entry
Search for dictionary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Tick to search all glossaries
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Page:  « Prev ... 1138 1139 1140 1141 1142 Next »
Term Definition
yacht

കളിവള്ളം.

yam

ചേന, കാച്ചില്‍.

yap

കലപില സംസാരിക്കുക.

yard

അങ്കണം, മുറ്റം.

yawn

കോട്ടുവായിടുക.

yeast

മാവുപുളിച്ച നുര.

yell

ഉച്ചത്തില്‍ കൂക്കുവിളിക്കുക.

yelp

കുരയ്ക്കുക, ഓരിയിടുക.

yield

നല്കുക.

yogurt

തൈര്.

Page:  « Prev ... 1138 1139 1140 1141 1142 Next »

Word of the moment

  • Alma Mater:  മാതൃ വിദ്യാലയം
  • alibi:  കുറ്റം നടന്ന സമയം പ്രതി മറ്റൊരിടതായിരിന്നു എന്ന വാദം
  • autotonsorialist:  സ്വയം തലമുടി മുറിക്കുന്നവന്‍

Random Word

  • Shpinx:  ചിറകുകളും സിംഹത്തിന്റെ ഉടലും സ്ത്രീ മുഖവുമുള്ള ഈജിപ്ഷ്യന്‍ വിഗ്രഹം