Banner
English to Malayalam dictionary. Modern Online English to Malayalam dictionary with over 11500 words.Online English to Malayalam Dictionary.

There are 11441 entries in this dictionary. Add a new entry
Search for dictionary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Tick to search all glossaries
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
abacus

മണിച്ചട്ടം

Word of the moment

  • abracadabra:  മാന്ത്രിക പദം
  • anecdote:  രസകരമായ സംഭവകഥ
  • Shpinx:  ചിറകുകളും സിംഹത്തിന്റെ ഉടലും സ്ത്രീ മുഖവുമുള്ള ഈജിപ്ഷ്യന്‍ വിഗ്രഹം

Random Word

  • alibi:  കുറ്റം നടന്ന സമയം പ്രതി മറ്റൊരിടതായിരിന്നു എന്ന വാദം