Banner

Glossary Edit Entries

You can use Markdown codes in the definition but HTML is not permitted and will be removed.

Word of the moment

  • autotonsorialist:  സ്വയം തലമുടി മുറിക്കുന്നവന്‍
  • alibi:  കുറ്റം നടന്ന സമയം പ്രതി മറ്റൊരിടതായിരിന്നു എന്ന വാദം
  • Shpinx:  ചിറകുകളും സിംഹത്തിന്റെ ഉടലും സ്ത്രീ മുഖവുമുള്ള ഈജിപ്ഷ്യന്‍ വിഗ്രഹം

Random Word